Uporaba
piškotkov


Spletna stran strasnohudi.si uporablja piškotke. S piškotki vas osebno ne identificiramo. Uporabljamo jih samo za boljše delovanje spletišča. Če se z uporabo piškotkov ne strinjate in ne potrdite izbire, se piškotki, ki niso nujno potrebni za uporabo spletne strani, ne bodo naložili.


Kaj so piškotki?

Piškotki so manjše besedilne datoteke, običajno iz črk in številk, ki jih obiskano spletno mesto shrani v napravo (računalnik, mobilnik, tablica itd.), da bi te naprave še kdaj prepoznalo. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika – glejte spodaj: kako piškotke odstraniti.

Zakaj naša spletna stran potrebuje piškotke?

Glavni namen piškotka je, da (našemu) spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku (naše) spletne strani bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Interakcija med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je uporabniku ob ponovnem obisku prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je tako bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj naša spletna stran uporablja piškotke?

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani, piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.

Na spletni strani strasnohudi.si jih uporabljamo za hitrejše delovanje spletnega mesta in boljšo uporabniško izkušnjo ter spletno analitiko.

Nujno potrebni piškotki
To so piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani. Ti piškotki omogočajo uporabniku delovanje spletnih storitev, boljšo uporabniško izkušnjo in za njih ni potrebno pridobiti soglasja.

Analitični piškotki
Ti nam omogočajo, da prepoznamo in štejemo uporabnike ter zberemo podatke o tem, kako se spletna stran uporablja (npr. katere strani uporabniki najpogosteje odprejo). To nam pomaga izboljšati način delovanja naše spletne strani, na primer tako, da olajšamo iskanje tistega, kar iščete.

Kako piškotke odstraniti:

Piškotke lahko nadzirate ali brišete v svojem spletnem brskalniku. Za podrobnejše informacije o njihovem upravljanju izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.